Ľuboš Chrenko

Majetkové priznanie sudcu za rok 2011

Zoznam nehnuteľností

Názov / Popis Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
byt kúpa 1999 3 300 € 278/1000 Bezpodielové Bez zmeny


Hnuteľné veci

Popis majetku Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Cena Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
osobné motorové vozidlo Fiat Stilo kúpa 2006 0 € Bezpodielové Bez zmeny


Majetkové práva

Popis práva Dôvod
nadobudnutia
Dátum
nadobudnutia
Hodnota Veľkosť
podielu
Forma
vlastníctva
Zmena
vklad v banke plat 1998 33 474,00 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny
príjem z výkonu funkcie sudcu -- brutto mzda 2011 36 676,66 € 1/1 Bezpodielové Bez zmeny


Príjem z výkonu funkcie sudcuPeňažné záväzkySúbor hnuteľných vecí a majetkových právVyhlásenia


1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z.
2. Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zákona č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.

Príjmy a iné pôžitky

Popis Suma
 
 
 
 
 

3. Vyhlasujem, že mne blízke osoby sú sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zoznam blízkych osôb

V súlade s § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. sudca uvedie zoznam jemu blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie.

Meno a priezvisko Inštitúcia Funkčné zaradenie
Chrenková Jozefína Okresný súd Topoľčany súdny tajomník