Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1915

Meno sudcu Súd
JUDr. Eva HALKOVÁ Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2020 [29.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [30.08 kB]
Mgr. Ladislav HALLA Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.3 kB]
Mgr. Kazimíra HALLOVÁ Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.66 kB]
Lenka, HALMEŠOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.85 kB]
JUDr. Nora, HALMOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.04 kB]
JUDr. Jana, HALUŠKOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.6 kB]
JUDr. Iveta, HALVOŇOVÁ Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2011 [20.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [20.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [20.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.6 kB]
Mgr. Ivana, HANUŠČÁKOVÁ Okresný súd Bardejov
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.28 kB]
JUDr. Ivica, HANUSKOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.58 kB]
JUDr. Alexandra, HANUSOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.05 kB]
JUDr. Ida, HANZELOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.7 kB]
JUDr. Lucia HANZLÍK ŠULEKOVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.06 kB]
JUDr. Jana, HANZLÍKOVÁ Okresný súd Trnava
PNGMajetkové priznanie 2011 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.65 kB]
JUDr. Štefan, HARABIN Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.52 kB]
JUDr. Branislav HARABIN Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.31 kB]
JUDr. Radoslav HARANGOZO Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.04 kB]
JUDr. Dušan, HARBUTA Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [19.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.73 kB]
Mgr. Kornélia, HARCSOVÁ Okresný súd Nové Zámky
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.09 kB]
JUDr. Jozef, HARGAŠ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.12 kB]
JUDr. Roman, HARGAŠ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.93 kB]