Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1915

Meno sudcu Súd
Mgr. Vladimír HERICH Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.05 kB]
JUDr. Eva, HERICHOVÁ Okresný súd Spišská Nová Ves
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.67 kB]
Mgr. Ondrej HERTEL Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.31 kB]
JUDr. Marta HIREŠOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.52 kB]
JUDr. Mária, HIRJAKOVÁ Okresný súd Michalovce
PNGMajetkové priznanie 2011 [29.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [29.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [29.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [29.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [29.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [29.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [28.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [29.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [28.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [29.32 kB]
JUDr. Marianna HIRKOVÁ Okresný súd Humenné
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.88 kB]
JUDr. Blažena, HIRNEROVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.68 kB]
JUDr. Denisa HIŠČÁKOVÁ Okresný súd Spišská Nová Ves
PNGMajetkové priznanie 2015 [20.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.93 kB]
JUDr. Viliam, HLAVÁČ Okresný súd Rožňava
PNGMajetkové priznanie 2011 [28.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [29.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [29.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [30.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [30.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [30.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [28.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [28.28 kB]
Mgr. Mária, HLAVÁČOVÁ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.56 kB]
JUDr. Imrich HLAVIČKA Okresný súd Komárno
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.92 kB]
JUDr. Zuzana HLISTOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.78 kB]
JUDr. Ivo, HLUCHÁŇ Okresný súd Považská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.51 kB]
JUDr. Marian HOFFMANN , PhD. Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.89 kB]
JUDr. Katarína, HOLEČKOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [29.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [28.6 kB]
JUDr. Martina HOLECOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.2 kB]
Mgr. Anna HOLEŠČÁKOVÁ Okresný súd Čadca
PNGMajetkové priznanie 2015 [31.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [31.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [29.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [30.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [30.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [29.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [29.34 kB]
JUDr. Martin, HOLIČ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.36 kB]
JUDr. Monika, HOLICKÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.73 kB]
Mgr. Zuzana, HOLÚBKOVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.85 kB]