Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1988

Meno sudcu Súd
JUDr. Silvia, HÝBELOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.38 kB]
JUDr. Anna HÝSEKOVÁ Okresný súd Brezno
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [20.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [20.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.04 kB]
JUDr. Ivan, ILAVSKÝ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.94 kB]
JUDr. Daniel, ILAVSKÝ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [42.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [42.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [41.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [40.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [41.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [41.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [36.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [36.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [37.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [36.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [36.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [32.41 kB]
JUDr. Zita, ILČÍKOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.17 kB]
JUDr. Anna, ILČINOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [73.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [55.02 kB]
JUDr. Lukáš ILENIN Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.71 kB]
Mgr. Veronika ILENINOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.79 kB]
JUDr. Mária, ILGOVÁ Okresný súd Martin
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.58 kB]
JUDr. Anna, IRIKOVSKÁ Okresný súd Považská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [30.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [29.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [29.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [29.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [29.17 kB]
Mgr. Pavel IŠTÓK Okresný súd Piešťany
PNGMajetkové priznanie 2016 [20.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [20.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.14 kB]
JUDr. Martin, IVAN Okresný súd Komárno
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.25 kB]
JUDr. Jaroslav, IVAN Okresný súd Skalica
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.74 kB]
JUDr. Slavomír, IVANECKÝ Okresný súd Bardejov
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.2 kB]
JUDr. Kamil, IVÁNEK Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.74 kB]
JUDr. Daniel IVANKO Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.59 kB]
JUDr. Ivana, IZAKOVIČOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.58 kB]
JUDr. Anton, JAČEK Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.06 kB]
JUDr. Mária, JAČEKOVÁ SZIEGEL Okresný súd Dunajská Streda
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.31 kB]
JUDr. Ivana, JAĎUDOVÁ Okresný súd Komárno
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.58 kB]