Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Jaroslav, KANDERKA Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.82 kB]
JUDr. Antónia, KANDRAVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.6 kB]
JUDr. Viera KANDRIKOVÁ, rod. GUREGOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.23 kB]
JUDr. Juraj KAPINAJ Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.4 kB]
JUDr. Milan, KARABÍN Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.52 kB]
JUDr. Mário, KARAFFA Okresný súd Galanta
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.17 kB]
JUDr. Pavol, KARAS Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.56 kB]
Mgr. Marcela KARMAN Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2021 [29.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.34 kB]
JUDr. Anna, KAŠAJOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.81 kB]
JUDr. Jarmila, KASANOVÁ Okresný súd Žiar nad Hronom
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.69 kB]
Mgr. Mária, KAŠÍKOVÁ Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [28.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [29.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [26.99 kB]
Mgr. Katarína, KATKOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.91 kB]
Mgr. Andrej, KEKELY Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.97 kB]
JUDr. Ondrej, KEKEŇÁK Okresný súd Brezno
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.72 kB]
JUDr. Evžen, KELIJ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.39 kB]
Mgr. Tomáš KELNER Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [20.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.34 kB]
JUDr. Roland, KÉMENY Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [17.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.31 kB]
Mgr. Patrícia, KEPEŇOVÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 []
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.72 kB]
JUDr. Mária, KÉPESSYOVÁ Okresný súd Dunajská Streda
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.93 kB]
JUDr. EVA, KERECMANOVÁ Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.8 kB]