Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1897

Meno sudcu Súd
JUDr. Miroslava KORBAŠOVÁ Okresný súd Martin
PNGMajetkové priznanie 2013 [20.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.81 kB]
JUDr. Eva, KORBEĽOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.13 kB]
JUDr. Magdaléna, KORČÁKOVÁ Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.68 kB]
JUDr. Zuzana, KORČEKOVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22 kB]
JUDr. Jana KORDOŠOVÁ Okresný súd Trnava
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.87 kB]
JUDr. Jozef, KORDULIAK Okresný súd Čadca
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.37 kB]
JUDr. Arpád, KOREŇ Okresný súd Rožňava
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.82 kB]
JUDr. Martina, KOREŇOVÁ Okresný súd Rimavská Sobota
PNGMajetkové priznanie 2011 [35.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [35.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [34.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [35.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [36.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [39.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [37.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [41.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [43.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [47.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [36.03 kB]
JUDr. Miroslava KÖRTVÉLYOVÁ Okresný súd Michalovce
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.44 kB]
JUDr. Viera, KOSCELANSKÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [28.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [28.44 kB]
JUDr. Marek, KOŠČO Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [31.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [31.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [30.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [30.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [30.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [30.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [28.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [28.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [39.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [39.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [38.69 kB]
Mgr. Jana, KOŠČOVÁ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.5 kB]
JUDr. Monika KOŠČOVÁ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.08 kB]
JUDr. Klaudia, KOSKOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.97 kB]
JUDr. Helena, KOSORÍNOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [42.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [44.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [56.86 kB]
Mgr. Jana, KOSORÍNOVÁ Okresný súd Levice
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.1 kB]
Mgr. Marcela, KOSOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.43 kB]
JUDr. Mária KOŠŤÁLOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.49 kB]
JUDr. Jana, KOSTOLANSKÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23 kB]
JUDr. Jeanette, KOSTOLANSKÁ Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [29.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [29.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [30 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.51 kB]