Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1915

Meno sudcu Súd
Mgr. Lenka KALIŠOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.79 kB]
JUDr. Lucia KALLOVÁ Okresný súd Stará Ľubovňa
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.07 kB]
JUDr. PhD. Adriana, KÁLMANOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [35.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [37.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [36.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [36.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [36.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [36.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [33.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [33.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [33.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [32.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [32.75 kB]
JUDr. Dana, KÁLNÁYOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.03 kB]
Mgr. Miriam, KAMENSKÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.52 kB]
JUDr. Marta, KAMENSKÁ Okresný súd Veľký Krtíš
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.08 kB]
JUDr. Dušan, KÁN Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.66 kB]
JUDr. Petr, KAŇA Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.26 kB]
JUDr. Jozef, KANÁS Okresný súd Nové Zámky
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.25 kB]
JUDr. Ján KANÁS Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2017 [19.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.98 kB]
JUDr. Jaroslav, KANDERKA Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.53 kB]
JUDr. Antónia, KANDRAVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.75 kB]
JUDr. Viera KANDRIKOVÁ, rod. GUREGOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.38 kB]
JUDr. Juraj KAPINAJ Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23 kB]
JUDr. Milan, KARABÍN Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.52 kB]
JUDr. Mário, KARAFFA Okresný súd Galanta
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.71 kB]
JUDr. Pavol, KARAS Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.56 kB]
Mgr. Marcela KARMAN Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2021 [29.19 kB]
JUDr. Anna, KAŠAJOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.64 kB]
JUDr. Jarmila, KASANOVÁ Okresný súd Žiar nad Hronom
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.03 kB]