Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Katarína, JUSKOVÁ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [20.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.99 kB]
Mgr. Michal, KAČÁNI Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.76 kB]
JUDr. Alena, KÁČERIKOVÁ Okresný súd Martin
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.51 kB]
JUDr. Dana, KÁČEROVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.54 kB]
JUDr. Erik, KAČMÁR Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.2 kB]
JUDr. Marcela, KAČMÁROVÁ, rod. OSTRIHOŇOVÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.99 kB]
JUDr. Matúš KALANIN Okresný súd Vranov nad Topľou
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.27 kB]
Peter KALATA Okresný súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.81 kB]
Ingrid, KALINÁKOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.61 kB]
JUDr. Tomáš KALIŠKA Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.93 kB]
Mgr. Lenka KALIŠOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.08 kB]
JUDr. Lucia KALLOVÁ Okresný súd Stará Ľubovňa
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.69 kB]
JUDr. PhD. Adriana, KÁLMANOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [35.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [37.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [36.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [36.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [36.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [36.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [33.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [33.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [33.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [32.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [32.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [29.13 kB]
JUDr. Dana, KÁLNÁYOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.03 kB]
Mgr. Miriam, KAMENSKÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.11 kB]
JUDr. Marta, KAMENSKÁ Okresný súd Lučenec
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [19.87 kB]
JUDr. Dušan, KÁN Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.66 kB]
JUDr. Petr, KAŇA Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.69 kB]
JUDr. Jozef, KANÁS Okresný súd Nové Zámky
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.25 kB]
JUDr. Ján KANÁS Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2017 [19.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.14 kB]