Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1897

Meno sudcu Súd
Mgr. Tomáš KELNER Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [20.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.79 kB]
JUDr. Roland, KÉMENY Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [17.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.7 kB]
Mgr. Patrícia, KEPEŇOVÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 []
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.33 kB]
JUDr. Mária, KÉPESSYOVÁ Okresný súd Dunajská Streda
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.42 kB]
JUDr. EVA, KERECMANOVÁ Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.68 kB]
Mgr. Zuzana, Keresztényi Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.87 kB]
JUDr. Ing. Marianna KERTÉSOVÁ Okresný súd Michalovce
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.02 kB]
JUDr. Jana, KESELICOVÁ Okresný súd Svidník
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.69 kB]
JUDr. Kajetán, KIČURA Okresný súd Čadca
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.62 kB]
JUDr. Marcel, KIRNÁG Okresný súd Michalovce
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.33 kB]
JUDr. Dr. Ingrid, KIŠACOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.5 kB]
JUDr. Ján, KISLÍK Okresný súd Humenné
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.41 kB]
JUDr. Eva, KIŠŠOVÁ Okresný súd Prievidza
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.59 kB]
Mgr. Edita, KLAPÁČOVÁ Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.36 kB]
JUDr. Miroslav, KLÁTIK Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.85 kB]
JUDr. Janka, KLČOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [29.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [29.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [28.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.07 kB]
JUDr. Zdenka, KLEIMANOVÁ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.96 kB]
JUDr. Valéria, KLEINOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.64 kB]
JUDr. Emil, KLEMANIČ Špecializovaný trestný súd
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.15 kB]
JUDr. PhD Gabriela, KLENKOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.08 kB]