Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1774

Meno sudcu Súd
JUDr. Michal, KUBIŠ Okresný súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.85 kB]
Mgr. Andrea, KUBJATKOVÁ Okresný súd Čadca
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.44 kB]
JUDr. Monika, KUBLOVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2011 [18.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [20.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [20.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [20.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [20.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.31 kB]
JUDr. Mária, KUBUSOVÁ Okresný súd Poprad
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.55 kB]
JUDr. Marta, KUCBEĽOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.33 kB]
JUDr. Karol, KUČERA Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.43 kB]
JUDr. Zuzana, KUČEROVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 []
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.99 kB]
JUDr. Darina, KUCHTOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.49 kB]
JUDr. Ľubomíra, KÚDELOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.24 kB]
JUDr. Zuzana, KUDLOVSKÁ Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.36 kB]
JUDr. Lenka KUDRAVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2016 [20.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [20.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.16 kB]
JUDr. Viera, KUKUČKOVÁ Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.26 kB]
JUDr. Viera, KUMOVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [31.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [31.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [31.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [30.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [30.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [30.2 kB]
JUDr. Ľuboš, KUNAY Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.99 kB]
JUDr. Mária, KUPKOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.54 kB]
JUDr. Vladimír, KURÁK Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.63 kB]
JUDr. Martin KUREČKO Okresný súd Trebišov
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.81 kB]
JUDr. Jozef, KURIAN Okresný súd Poprad
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.13 kB]
JUDr. Marián, KURINEC Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.02 kB]
JUDr. Monika, KURJAKOVÁ Okresný súd Námestovo
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.93 kB]