Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1950

Meno sudcu Súd
Juraj, KRUPA Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.66 kB]
JUDr. Michaela KRZYSZTOFEK Okresný súd Trnava
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.09 kB]
JUDr. Ľubomíra, KUBÁŇOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.25 kB]
JUDr. Peter KUBEJ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.92 kB]
Mgr. Marianna KUBICOVÁ Okresný súd Dunajská Streda
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.55 kB]
JUDr. Tibor, KUBÍK Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.99 kB]
JUDr. Mária KUBINCOVÁ PhD. Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [20.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [29.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.31 kB]
JUDr. Andrej, KUBINSKÝ Okresný súd Kežmarok
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.73 kB]
Mgr. Ivan, KUBÍNYI Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.53 kB]
JUDr. Michal, KUBIŠ Okresný súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.68 kB]
Mgr. Andrea, KUBJATKOVÁ Okresný súd Čadca
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [28.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [28.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.64 kB]
JUDr. Monika, KUBLOVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2011 [18.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [20.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [20.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [20.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [20.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.44 kB]
JUDr. Mária, KUBUSOVÁ Okresný súd Poprad
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.09 kB]
JUDr. Dušan KUCBEL Okresný súd Lučenec
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.86 kB]
JUDr. Marta, KUCBEĽOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.33 kB]
JUDr. Karol, KUČERA Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.43 kB]
JUDr. Klára KUČERKOVÁ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.21 kB]
JUDr. Zuzana, KUČEROVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 []
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.55 kB]
JUDr. Darina, KUCHTOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.86 kB]
JUDr. Ľubomíra, KÚDELOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.24 kB]