Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1897

Meno sudcu Súd
JUDr. Lenka KOSTOLANSKÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.08 kB]
Mgr. Lucia KOSTOLANSKÁ Okresný súd Dunajská Streda
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.32 kB]
JUDr. Martin KOSTÚR Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2016 [20.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [20.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.18 kB]
JUDr. Marek, KOTORA Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [30.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [30.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [30.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [30.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [30.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [28.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [28.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [28.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [28.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [28.59 kB]
JUDr. Jana, KOTRČOVÁ Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.27 kB]
JUDr. Daniela, KOTRECOVÁ Okresný súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [20.78 kB]
JUDr. Zuzana KOTRÍKOVÁ Okresný súd Prievidza
PNGMajetkové priznanie 2013 [20.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.59 kB]
JUDr. Vladimír, KOTUS Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [29.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [30.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [30.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [30.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [30.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [30.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [28.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.22 kB]
JUDr. Michaela KOTUSOVÁ HUCOVÁ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.94 kB]
JUDr. Karol, KOVÁČ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [16.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.82 kB]
JUDr. František, KOVÁČ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.82 kB]
JUDr. Ján, KOVÁČ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2011 [42.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [42.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [42.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [42.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [42.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [42.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [85.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [86.35 kB]
Mgr. Stanislav KOVÁČ Okresný súd Galanta
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.61 kB]
Mgr. Erika KOVAČICOVÁ Okresný súd Nitra
JUDr. Mária, KOVÁČIKOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [28.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.83 kB]
JUDr. Lucia KOVAČINOVÁ Okresný súd Považská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.77 kB]
JUDr. Elena, KOVÁČOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.34 kB]
JUDr. Lenka, KOVÁČOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.44 kB]
Mgr. Viera, KOVÁČOVÁ Okresný súd Levice
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.7 kB]
JUDr. Viera, KOVÁČOVÁ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.35 kB]