Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 1974

Meno sudcu Súd
JUDr. Natália, KOLLÁRIKOVÁ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.61 kB]
Mgr. Nina, KOLLÁROVÁ Okresný súd Poprad
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.55 kB]
Mgr. Stanislava KOLLAROVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.86 kB]
JUDr. Dagmar, KOMADOVÁ Okresný súd Veľký Krtíš
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.95 kB]
Mgr. Peter, KOMAN Okresný súd Poprad
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.77 kB]
JUDr. Juraj KOMÁR Okresný súd Spišská Nová Ves
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.72 kB]
JUDr. Zuzana KONÁRIKOVÁ Okresný súd Zvolen
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.64 kB]
JUDr. Milan, KONČEK Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.08 kB]
JUDr. Andrea, KONDLLOVÁ Okresný súd Piešťany
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.09 kB]
Mgr. Daniel, KONERACKÝ Okresný súd Levice
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.27 kB]
JUDr. Adriana, KONKOLOVSKÁ Okresný súd Komárno
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.35 kB]
JUDr. Lenka KONŠTIAKOVÁ rod. KOSTOLANSKÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.89 kB]
PaedDr. Mgr. Andrea KONTÁROVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.49 kB]
JUDr. Dáša, KONTRÍKOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.85 kB]
JUDr. Martin, KOPINA Okresný súd Vranov nad Topľou
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.53 kB]
JUDr. Martin, KOPŠO Okresný súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.13 kB]
JUDr. Miroslava KORBAŠOVÁ Okresný súd Martin
PNGMajetkové priznanie 2013 [20.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.65 kB]
JUDr. Eva, KORBEĽOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.07 kB]
JUDr. Magdaléna, KORČÁKOVÁ Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.68 kB]
JUDr. Zuzana, KORČEKOVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.29 kB]