Majetkové priznania sudcov

* Priezvisko a Meno zadávajte bez diakritiky


Počet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Pavol DORIČ , PhD. Správny súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2022 [30.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [31.16 kB]
JUDr. Zuzana, DORICOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.54 kB]
JUDr. Eva DOSEDLA Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.48 kB]
JUDr. Michal DRIMÁK , PhD. Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2015 []
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.38 kB]
Mgr. Daniela, DRNÁKOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [22.84 kB]
Mgr. Robert DROPPA Okresný súd Liptovský Mikuláš
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.65 kB]
Mgr. Denisa DRÚŽKOVÁ Okresný súd Malacky
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.44 kB]
JUDr. Ing. Mario, DUBAŇ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.82 kB]
JUDr. Mária, DUBCOVÁ Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [28.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [29.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [33.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [55.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [61.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [58.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [58.28 kB]
JUDr. Jana, DUBIVSKÁ Okresný súd Bardejov
PNGMajetkové priznanie 2011 [19.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [20.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.54 kB]
JUDr. Mgr. Monika, DUBJEL Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.67 kB]
JUDr. Judita, DUBJELOVÁ Okresný súd Stará Ľubovňa
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [28.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.22 kB]
JUDr. Emil, DUBŇANSKÝ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.95 kB]
JUDr. Gabriela DUBOVÁ Okresný súd Humenné
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.68 kB]
JUDr. Martina, DUBOVCOVÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.06 kB]
JUDr. Viera, DUBOVINSKÁ Okresný súd Spišská Nová Ves
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.19 kB]
Mgr. Nina DUBOVSKÁ Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.1 kB]
JUDr. Gabriela, DÚBRAVKOVÁ Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.13 kB]
JUDr. Andrea, DUDÁŠOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [29.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [30.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.4 kB]
JUDr. Peter DUDIČ Okresný súd Rožňava
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.78 kB]

Tlačiť Náhľad