Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Dagmar, CABADAJOVÁ Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.63 kB]
JUDr. Jarmila, ČABAIOVÁ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.02 kB]
JUDr. Jozef CABAN PhD Okresný súd Trnava
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21 kB]
Zdenka, CABANOVÁ Špecializovaný trestný súd
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.98 kB]
JUDr. Lenka ČADANOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.7 kB]
JUDr. Ladislav, CAKOCI Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.58 kB]
Mgr. Alena, ČAKVÁRIOVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.91 kB]
JUDr. Michal, CALKO Okresný súd Svidník
PNGMajetkové priznanie 2011 [30.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [30.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [31.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [31.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [31.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [31.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [30.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [28.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [28.78 kB]
JUDr. Michal CALKO Okresný súd Bardejov
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.37 kB]
JUDr. Ľubica, CAMBELOVÁ Okresný súd Levice
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.78 kB]
Erika, ČANÁDYOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.36 kB]
JUDr. Katarína CANGÁROVÁ , LL.M., PhD. Najvyšší správny súd
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.1 kB]
JUDr. Zdenko, ČANIGA Okresný súd Pezinok
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.57 kB]
JUDr. Barbora ČAVOJSKÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.01 kB]
JUDr. Marek, ČECH Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.89 kB]
JUDr. Angela, ČECHOVÁ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.63 kB]
JUDr. Mária, ČECHOVIČOVÁ Okresný súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.22 kB]
JUDr. Natália, ČEKANOVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.21 kB]
JUDr. Ivica ČELKOVÁ, rod. PITTNEROVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [28.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.6 kB]
JUDr. Jarmila, CENTKOVÁ Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [26.56 kB]
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »