Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Lenka BENČOVÁ Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2016 [32.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [32.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [29.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [29.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [59.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [61.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [49.07 kB]
JUDr. Katarína, BENCZOVÁ Najvyšší správny súd
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.16 kB]
JUDr. Roman, BENEDIKOVIČ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.03 kB]
Mgr. Katarína, BENIAČOVÁ Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.42 kB]
Mgr. Fedor, BENKA Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.56 kB]
JUDr. Mária BENKOVÁ Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.85 kB]
Mgr. Janka, BENKOVIČOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.96 kB]
JUDr. Radovan BEŇO Okresný súd Žiar nad Hronom
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.9 kB]
JUDr. Alica, BEŇOVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.03 kB]
Mgr. František, BEREC Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.01 kB]
JUDr. Daniel, BÉREŠ Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.99 kB]
JUDr. Eva, BÉREŠOVÁ Okresný súd Vranov nad Topľou
PNGMajetkové priznanie 2011 [16.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.94 kB]
JUDr. Jana, BEREŠOVÁ Okresný súd Trebišov
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.71 kB]
JUDr. Zuzana BEREŽNÁ Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.78 kB]
JUDr. Daniela, BERGEROVÁ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [20.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [20.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.84 kB]
JUDr. Ján, BERNÁT Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [28.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [28.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [29.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.41 kB]
JUDr. Elena, BERTHOTYOVÁ PhD. Najvyšší správny súd
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [30.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [30.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [27.75 kB]
JUDr. Johana BERTOVÁ Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25 kB]
Mgr. Viera, BETÁKOVÁ Okresný súd Nové Zámky
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.41 kB]
JUDr. Stanislava, BEZÁKOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.77 kB]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »