Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Erika, BEBČÁKOVÁ Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.9 kB]
JUDr. Peter, BEBEJ Okresný súd Dolný Kubín
PNGMajetkové priznanie 2011 [33.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [33.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [34.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [36.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [38.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [39.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [36.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [35.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [35.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [36.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [37.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [29.67 kB]
Mgr. Iveta, BEBEJOVÁ Okresný súd Dolný Kubín
PNGMajetkové priznanie 2011 [33.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [34.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [34.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [37.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [39.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [40.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [36.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [35.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [35.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [37.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [37.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [28.9 kB]
JUDr. Michaela BEBJAKOVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.4 kB]
Mgr. Ján, BEDNÁR Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.18 kB]
JUDr. Antónia BEDNARČÍK Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [28.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [29.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [30.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.63 kB]
Mgr. Ing. Daniela BEDNÁRIKOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.13 kB]
JUDr. Eva, BEHRANOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.11 kB]
JUDr. Richard, BEJDA Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.68 kB]
JUDr. Anna, BEJDOVÁ Okresný súd Svidník
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.12 kB]
Ing. Mgr. Martin BEKEŠ Okresný súd Martin
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.11 kB]
Mgr. Zuzana BELANOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.04 kB]
JUDr. Miroslava BELAŠIČOVÁ Okresný súd Pezinok
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.08 kB]
JUDr. Otília, BELAVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.15 kB]
JUDr. Igor, BELKO Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.37 kB]
JUDr. Oľga, BELKOVÁ Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.88 kB]
JUDr. Monika, BELLOVÁ Okresný súd Senica
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.51 kB]
JUDr. Lukáš BEŇÁK Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.95 kB]
JUDr. Alžbeta BEŇÁKOVÁ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.02 kB]
JUDr. Eva, BENČOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.91 kB]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »