Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Edita, BAKOŠOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.48 kB]
JUDr. Ľubica, BALALOVÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.42 kB]
Mgr. Štefan, BALÁŽ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.9 kB]
JUDr. Radoslav, BALÁŽ Okresný súd Spišská Nová Ves
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.7 kB]
JUDr. Ján BALÁŽ Okresný súd Rožňava
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.9 kB]
Mgr. Marián BALÁŽ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.38 kB]
JUDr. Oľga, BALÁŽOVÁ Okresný súd Prievidza
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.21 kB]
JUDr. Magdaléna, BALÁŽOVÁ Okresný súd Lučenec
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.26 kB]
JUDr. Monika, BALÁŽOVÁ Okresný súd Spišská Nová Ves
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.6 kB]
Mgr. Angela, BALÁZSOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.05 kB]
JUDr. Martina, BALEGOVÁ Okresný súd Levice
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.24 kB]
JUDr. Zuzana, BÁLINTOVÁ Okresný súd Zvolen
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.08 kB]
JUDr. Martin, BALOČKO Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.07 kB]
JUDr. Lucia, BAŇACKÁ PhD. Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2012 [29.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [29.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [28.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.68 kB]
JUDr. PhD. Miroslav, BAŇACKÝ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [31.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [31.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [29.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [28.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [27.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.44 kB]
JUDr. Iveta, BANGHOVÁ Okresný súd Komárno
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.89 kB]
JUDr. Peter, BANSKÝ Okresný súd Zvolen
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [31.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [29.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [28.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.77 kB]
JUDr. Pavol BARABAS Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.91 kB]
JUDr. Martin, BARAN Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.54 kB]
JUDr. Daniela, BARANOVÁ Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.2 kB]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »