Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Ladislav, BUJŇÁK Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.2 kB]
JUDr. Ladislav, BUJŇÁK Okresný súd Trebišov
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.46 kB]
JUDr. Marek, BUJŇÁK Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.16 kB]
Mgr. Alena BÚLIKOVÁ Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.76 kB]
JUDr. Boris, BUĽUBAŠ Okresný súd Skalica
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.71 kB]
JUDr. Gabriela, BUĽUBAŠOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.29 kB]
JUDr. (ml.) Ľubomír, BUNDZEL Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.52 kB]
JUDr. Ľubomír, BUNDZEL Okresný súd Trnava
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.56 kB]
JUDr. Ľubica, BUNDZELOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.26 kB]
Mgr. Ing. Ladislav BURDA Okresný súd Trebišov
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.7 kB]
JUDr. Richard, BUREŠ Okresný súd Poprad
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.89 kB]
JUDr. Jana, BUREŠOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.5 kB]
JUDr. Igor, BURGER Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.71 kB]
JUDr. Ján, BURIK Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.98 kB]
JUDr. Agáta, BURKUŠOVÁ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.4 kB]
JUDr. PhD. Ľubomír, BUŠÍK Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.41 kB]
JUDr. Janka, BUTAŠOVÁ Okresný súd Skalica
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.34 kB]
JUDr. Ján, BUVALA Špecializovaný trestný súd
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.21 kB]
Dana, BYSTRIANSKA Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.63 kB]
JUDr. Ján, BZDÚŠEK Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.23 kB]
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »