Majetkové priznania sudcov

* Priezvisko a Meno zadávajte bez diakritiky


Počet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Eva, CVENGOVÁ Okresný súd Brezno
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.93 kB]
JUDr. Eva CVENGOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.29 kB]
JUDr. Diana, CVIKOVÁ Okresný súd Nové Zámky
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.01 kB]
JUDr. Denisa, CVIKOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [19.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [19.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [19.45 kB]
JUDr. Ivan, ĎALAK Okresný súd Rimavská Sobota
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.36 kB]
JUDr. Ivana, DANČOVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.66 kB]
JUDr. Ivan, DAŇO Okresný súd Humenné
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [22.49 kB]
JUDr. Andrea DARÁKOVÁ Okresný súd Bardejov
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.96 kB]
Mgr. Ivana, DATLOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.04 kB]
JUDr. Milena, DAUBNEROVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.67 kB]
JUDr. Michal DAVALA , PhD., LL. M. Správny súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.77 kB]
JUDr. Ingrid, DAXNER Okresný súd Pezinok
PNGMajetkové priznanie 2011 [31.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [31.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [29.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [29.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [29.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [29.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [28.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [28.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [30.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [29.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [26.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [26.63 kB]
JUDr. Milan, DEÁK Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.09 kB]
JUDr. Ján, DEÁK Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.7 kB]
JUDr. Renáta, DEÁKOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.23 kB]
Mgr. Marián, DEGMA Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.46 kB]
Mgr. Ingrid, DEGMOVÁ POSPÍŠILOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.61 kB]
Mgr. Pavol, DEKÁNEK Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.01 kB]
JUDr. Filip DEMO Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [0 B]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.05 kB]
JUDr. Eva DETVAIOVÁ Okresný súd Galanta
PNGMajetkové priznanie 2017 [20.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.92 kB]

Tlačiť Náhľad