Majetkové priznania sudcov

* Priezvisko a Meno zadávajte bez diakritiky


Počet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Drahomíra, DIBDIAKOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.38 kB]
Mgr. Roman DIE Správny súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.84 kB]
Zuzana DINKOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2016 [19.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.74 kB]
Mgr. Jana, DIŠKANOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.77 kB]
JUDr. Lucia DLUGOLINSKÁ Okresný súd Malacky
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [22.75 kB]
JUDr. Rastislav, DLUGOŠ Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23 kB]
Mgr. Adriana, DOBIÁŠOVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.26 kB]
JUDr. Irena, DOBŇÁKOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.99 kB]
JUDr. Darina, DOBOŠOVÁ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [21.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.21 kB]
JUDr. Miroslav, DOBRÍK Okresný súd Martin
PNGMajetkové priznanie 2011 [31.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [31.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [31.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [31.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [31.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [31.53 kB]
Mgr. Eva DOBRÍKOVÁ Okresný súd Komárno
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [22.87 kB]
Mgr. Erika, DODULÍKOVÁ Okresný súd Čadca
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.6 kB]
JUDr. Viliam, DOHŇANSKÝ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.2 kB]
Mgr. Zuzana DOJČÁNOVÁ Okresný súd Galanta
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [22.27 kB]
JUDr. Otília, DOLÁKOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [20.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [20.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [20.67 kB]
JUDr. Ingrid, DOLEŽAJOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.8 kB]
JUDr. Marcela, DOLNÍKOVÁ ŽABKOVÁ Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2011 [32.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [34.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [34.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [34.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [34.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [36.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [34.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [32.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [32.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [30.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [32.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [24.07 kB]
JUDr. Michaela DOŇÁKOVÁ Okresný súd Košice I
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [22.52 kB]
JUDr. Vladimír, DONIČ Okresný súd Humenné
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.57 kB]
JUDr. Gabriela, DONNEROVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.19 kB]

Tlačiť Náhľad