Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
Mgr. Zuzana, BEZÁKOVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.29 kB]
JUDr. Diana BIČOVÁ Okresný súd Trebišov
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.28 kB]
JUDr. Tatiana, BIEDNIKOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.26 kB]
JUDr. Pavol, BIELIK Okresný súd Prievidza
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.72 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.87 kB]
JUDr. Alena, BIELIKOVÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.18 kB]
JUDr. Eva BIELIKOVÁ, rod. HUDOBOVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.99 kB]
Mgr. Jarmila, BÍLIKOVÁ Okresný súd Skalica
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.43 kB]
JUDr. Marcela BINEKOVÁ Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2023 [22.16 kB]
JUDr. Vladislav BIRÁS , PhD. Mestský súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.87 kB]
JUDr. Eva, BÍRÓOVÁ Okresný súd Dunajská Streda
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.55 kB]
JUDr. Pavol, BIROŠ Okresný súd Košice II
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [21.9 kB]
JUDr. Zuzana, BIŠČÁKOVÁ Okresný súd Prešov
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.96 kB]
JUDr. Oľga, BITALOVÁ Okresný súd Stará Ľubovňa
PNGMajetkové priznanie 2011 [31.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [31.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [31.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [31.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [31.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [31.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [29.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [29.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [29.48 kB]
JUDr. Beáta, BIZOŇOVÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.3 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.69 kB]
JUDr. Marián, BLAHA Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.86 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.02 kB]
JUDr. Mária, BLAHOVSKÁ Okresný súd Spišská Nová Ves
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.97 kB]
JUDr. Monika, BLAHUTIAKOVÁ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.21 kB]
JUDr. Ladislav BLAŠKO Okresný súd Skalica
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.98 kB]
JUDr. Alena, BLAŠKOVÁ Okresný súd Partizánske
PNGMajetkové priznanie 2011 [29.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [30.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [30.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [32.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [32.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [32.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [32.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [31.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [29.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [29.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [30.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.06 kB]
JUDr. Magdaléna, BLAŽOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.73 kB]
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »