Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
Mgr. Katarína, ARNOULDOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.15 kB]
Mgr. Milada ARTNEROVÁ Správny súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.03 kB]
JUDr. Renáta, AUDOVÁ Okresný súd Senica
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.74 kB]
JUDr. Lenka AUGUSTÍNOVÁ Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.7 kB]
JUDr. Ján, AUXT Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.65 kB]
JUDr. CSc. Eva, BABIAKOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.8 kB]
Mgr. Kristína BABIAKOVÁ Najvyšší správny súd
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.39 kB]
JUDr. Marta BABINCOVÁ Mestský súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.39 kB]
JUDr. Zuzana, BABÍNOVÁ Krajský súd v Nitre
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.82 kB]
JUDr. Daniela, BABINOVÁ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.48 kB]
JUDr. Juraj, BABJAK Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.34 kB]
JUDr. Ľudmila, BABJAKOVÁ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.19 kB]
JUDr. Mária BAČOVÁ Okresný súd Trenčín
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.28 kB]
JUDr. Jarmila, BADÍKOVÁ Krajský súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.59 kB]
JUDr. Viktória BAGALA VRÁBELOVÁ Okresný súd Levice
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.43 kB]
JUDr. Oľga, BAHNÍKOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.73 kB]
JUDr. Jana, BAJÁNKOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [35.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [35.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [34.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [36.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [35.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [35.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [31.16 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [30.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [30.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [30.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [30.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [24.5 kB]
JUDr. Zuzana, BAJLOVÁ Okresný súd Liptovský Mikuláš
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [27.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [28.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [27.8 kB]
JUDr. Ľubica, BAJZOVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.35 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [26.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.88 kB]
JUDr. Ľuboš, BAKA Okresný súd Levice
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.81 kB]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »