Majetkové priznania sudcovPočet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Eva, BARANOVÁ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.54 kB]
JUDr. Eva, BARCAJOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [25.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [25.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.54 kB]
Mgr. Róbert BARDAČ , PhD Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.71 kB]
JUDr. Martin, BARGEL Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [28.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [28.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [28.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [28.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [28.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [27.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [27.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [26.07 kB]
JUDr. Gabriela, BARGELOVÁ Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2011 [27.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.5 kB]
JUDr. Jana, BARICOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.39 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.19 kB]
Marta, BARKOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [24.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.29 kB]
JUDr. Zuzana, BARTALSKÁ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.76 kB]
JUDr. Katarína, BARTALSKÁ Okresný súd Bratislava I
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.75 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.11 kB]
JUDr. Ivan, BARTEK Okresný súd Bratislava III
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.87 kB]
Mgr. Barbora, BARTEKOVÁ Krajský súd v Bratislave
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.33 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.74 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [25.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [24.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [24.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.43 kB]
JUDr. Marek BARTKO Okresný súd Žilina
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.12 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.8 kB]
JUDr. Dana BARTOVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2016 [20.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.96 kB]
JUDr. Lucia, BAŠISTOVÁ Okresný súd Kežmarok
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.85 kB]
JUDr. Michala, BAŠTICOVÁ Okresný súd Bratislava V
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.62 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.41 kB]
JUDr. Lucia BAŠTOVÁ Okresný súd Kežmarok
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.09 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.54 kB]
Katarína BATISOVÁ Krajský súd v Trnave
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.2 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.31 kB]
Mgr. Martin BAUER Okresný súd Martin
PNGMajetkové priznanie 2015 [20.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.15 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [23.97 kB]
JUDr. Emil, BDŽOCH Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.42 kB]
JUDr. Róbert, BEBČÁK Krajský súd v Žiline
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [27.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [27.49 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [27.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [27.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [26 kB]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »