Majetkové priznania sudcov

* Priezvisko a Meno zadávajte bez diakritiky


Počet záznamov: 2002

Meno sudcu Súd
JUDr. Ľubica, ADAMČÍKOVÁ Okresný súd Košice okolie
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.61 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.37 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.36 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.69 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.21 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.41 kB]
JUDr. Alena, ADAMCOVÁ Najvyšší súd SR
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.82 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.25 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.58 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.56 kB]
JUDr. Mária ADAMEČKOVÁ Okresný súd Bratislava II
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.03 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.04 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.28 kB]
Mgr. Anikó AIBEKOVÁ Okresný súd Dunajská Streda
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.84 kB]
Mgr. Stella, AL KHUFASHOVÁ Okresný súd Senica
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [21.81 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.22 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.71 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.44 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [27.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [26.43 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.32 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [25.63 kB]
Mgr. Zuzana ALBERT Okresný súd Malacky
PNGMajetkové priznanie 2016 [20.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [20.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [20.95 kB]
JUDr. Ivan, ALMAN Okresný súd Bratislava IV
PNGMajetkové priznanie 2011 [23.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.7 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [23.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [23.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.79 kB]
Iveta, ANDERLOVÁ Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.99 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [22.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.47 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.59 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [22.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [24.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [20.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [20.69 kB]
Mgr. Magdaléna, ANDREÁNSKA Okresný súd Liptovský Mikuláš
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.5 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [25.11 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [24.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.31 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [23.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.83 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.8 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.9 kB]
JUDr. Zuzana ANDREJČÁKOVÁ Krajský súd v Košiciach
PNGMajetkové priznanie 2021 [22.87 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [21.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [21.96 kB]
JUDr. Jozef, ANGELOVIČ Krajský súd v Prešove
PNGMajetkové priznanie 2011 [29.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [69.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [67.24 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [78.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [86.1 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [85.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [76.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [77.95 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [80.84 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [82.68 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [86.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [36.07 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [36.08 kB]
Mgr. Marek, ANOVČIN Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.76 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [24.85 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.18 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.57 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [26.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [28.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.54 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [25.26 kB]
Mgr. Ivan, ANTAL Okresný súd Rimavská Sobota
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.63 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [23.56 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [23.51 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [23.52 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [21.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [21.45 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [21.4 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [21.42 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [21.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [21.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [19.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [19.05 kB]
JUDr. Milan ANTAL Okresný súd Žiar nad Hronom
PNGMajetkové priznanie 2012 [41.93 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [40.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [40.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [40.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [41.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [39.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [39.29 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [39.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [42.73 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [42.26 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [38.38 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [38.06 kB]
JUDr. Michal, ANTALA Krajský súd v Trenčíne
PNGMajetkové priznanie 2011 [26.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [26.94 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [26.92 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [26.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [26.65 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [27.27 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [26.01 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [26.41 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [26.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [25.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [25.97 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [25.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.19 kB]
JUDr. Alena, ANTALOVÁ Správny súd v Banskej Bystrici
PNGMajetkové priznanie 2011 [24.13 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [24.55 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [24.98 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [25.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [25.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [25.14 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.88 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.6 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [28.18 kB]
Mgr. Zuzana, ANTALOVÁ Okresný súd Banská Bystrica
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.66 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [23.89 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [22.53 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [22.64 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [22.91 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [23.06 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [22.79 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [22.46 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [22.9 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [22.28 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [24.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [22.78 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [23.64 kB]
JUDr. Dagmar, ARADSKÁ Okresný súd Komárno
PNGMajetkové priznanie 2011 [25.48 kB]
PNGMajetkové priznanie 2012 [33.02 kB]
PNGMajetkové priznanie 2013 [33.23 kB]
PNGMajetkové priznanie 2014 [32.67 kB]
PNGMajetkové priznanie 2015 [33.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2016 [33.34 kB]
PNGMajetkové priznanie 2017 [30.08 kB]
PNGMajetkové priznanie 2018 [30.05 kB]
PNGMajetkové priznanie 2019 [30.19 kB]
PNGMajetkové priznanie 2020 [29.77 kB]
PNGMajetkové priznanie 2021 [33.17 kB]
PNGMajetkové priznanie 2022 [28.96 kB]
PNGMajetkové priznanie 2023 [27.51 kB]
JUDr. Jana, ARENDÁŠOVÁ Okresný súd Nitra
PNGMajetkové priznanie 2011 [21.02 kB]
JUDr. Marianna, ARNOLDOVÁ CSc. Okresný súd Trnava
PNGMajetkové priznanie 2011 [22.68 kB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Tlačiť Náhľad